Slideshow

Služby

Naše služby klientom sú poskytované bezplatne, nakoľko sa jedná o sprostredkovanie poistenia a naša odmena vo forme provízie je nám vyplatená po dohode s konkrétnou poisťovňou.

V rámci našich služieb ponúkame:

  • Odborné poradenstvo
  • Spolupráca pri príprave podkladov a následná analýza poistiteťných rizík
  • Spracovanie návrhu poistnej zmluvy
  • Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou
  • Aktualizácia a modifikácia poistnej zmluvy podľa potrieb a reálneho stavu majetku klienta.
  • Asistencia pri likvidácii poistných udalostí
  • Konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po celú dobu platnosti poistnej zmluvy
  • Správa poistnej zmluvy

 

 

Kontaktujte nás 

Napíšte nám

OKA, s.r.o.
J.C.Hronského 20
831 02 Bratislava

INFOLINKA
0910 995 777

Napíšte nám